Cultuurschuur Kilder

Boeken

Deze boeken zijn te bestellen per mail:  info@cultuurschuurkilder.nl of per telefoon  0314 645 636 en  06 44 084 088

Levensvreugde
 

Foto-poëziebundel     

Ja, iemands feestje kleurrijk op te sieren

een fraai geschenk om vrienden te plezieren

Een aandacht voor het leven en werken

autobiografie: “EEN AANDACHT VOOR LEVEN EN WERKEN”

Een Levensgeschiedenis over Kunst, Bedrijf en Samenleving.

Voor een ieder, die wil weten hoe de samenleving eruit zou moeten zien.

Auteur :   Helmig  Kalfsterman

De starheid van het menselijk denken en mijn brede ontwikkeling hebben mij geïnspireerd tot het schrijven van dit boek.

Thema’s, die uitgebreid  aan de orde komen:

Onderwijsvernieuwing.

  • Nieuwe initiatieven als Slash-21  en  Ieder-Wijs  werden in de kiem gesmoord  nog voor zij een kans kregen zich te bewijzen.
  • Jammer, dat het leerboek centraal staat en niet het kind.
  • Eerst het talent, dan volgt de leerschool vanzelf.

Bedrijfsleven,  Kunst  en  Management.

  • Gezonde bedrijven, die naar de afgrond worden geholpen door niet-capabele managers, ten koste van vele arbeidsplaatsen.
  • Saneringen, die worden doorgevoerd door korte termijn visie en snelle winsten.
  • Falende managers, die worden afgekocht met hoge bonussen.

Overheid.

  • Ambtelijk denken met te weinig besef, dat de burger centraal moet staan.
  • Dienstbaarheid aan de samenleving.
  • Eerst de mens, dan regels.

Economie.

  • Geld moet rollen, zeggen veel economen. Dat zal het bedrijfsleven op gang houden. Dat rollen kan alleen, als er geld is en twee kanten oprolt !!!! En de koopkracht werkt alleen als het verschil tussen rijk en arm beperkt wordt.

Met al deze aspecten heb ik intensief te maken gehad.

Mensen met liefde voor de medemens, hun werk en hun product, scheppen een betere toekomst voor de samenleving.

Vraag het de kinderen van onze kinderen van onze kinderen.

Prijs    €  20,–     of    €  22,50  met verzendkosten.